21 czerwca 2014

Oferta

oferta

Oferta firmy „OMEGA” obejmuje:

» sprzedaż kruszyw
» sprzedaż asfalto – betonu
» kruszenie materiałów betonowych i pochodnych
» kompleksową budowę obiektów
» budowę sieci kanalizacji sanitarnych
» budowę sieci kanalizacji deszczowej
» budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej
» budowę oczyszczalni ścieków
» budowę przepompowni ścieków
» wykonanie robót drogowych
» wykonanie robót ziemnych
» wykonanie robót wyburzeniowych
» obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez studnie depresyjne
» przewiert sterowany teleoptycznie
» przecisk pneumatyczny

Oferujemy również dzierżawę sprzętu ciężkiego:

» kruszarka Terex Pegson 900/600
» ładowarkę 220D Volvo
» koparki kołowe
» koparko-ładowarki
» spychacze
» walce
» sprężarki
» zagęszczarki
» rozkładarki do mas i kruszyw
» oferujemy usługi transportowe
» przerzuty maszyn budowlanych do 25t
» dzierżawę szalunków samopogrążalnych

Posiadamy wytwórnię asfalto – betonu (WMB-30). Modernizacja sprzętu – 2008r.
Kamieniołom w Jasienicy – oferujemy sprzedaż materiałów i surowców skalnych (piaskowiec krzemionkowy wysoko ziarnisty) po atrakcyjnych cenach.

Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

1.      Monter instalacji sanitarnych
2.      Pomocnik montera instalacji sanitarnych
3.      Pracownik fizyczny
4.      Operator koparki
5.      Operator koparko-ładowarki

Oferujemy:

Zgłoszenia prosimy przekazywać pod numerem telefonu: (12) 272-18-27 lub wysyłać na adres mailowy: biuro@omegaruda.com.pl

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy!